پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

این وبسایت توسط علی محمدمراغی وهمکاری سایر دوستان گروه ثامن جهت آموزش های عمومی وتخصصی وگفتگوهای جمعی تبادل نظرات و... برای علاقمندان راه اندازی شده است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

«مردم را با لقب صدا نکنید.»
«روزانه از خدا معذرت خواهی کنید.»
«خدا را همیشه ناظر خود ببینید.»
«لذت گناه را فانی و رنج آن را طولانی بدانید.»
«بدون تحقیق قضاوت نکنید.»
«اجازه ندهید نزد شما از کسی غیبت شود.»
«صدقه دهید،چشم به جیب مردم ندوزید.»
«شجاع باشید،مرگ یکبار به سراغتان می آید.»
«سعی کنید بعد از خود،نام نیک بجای بگذارید.»
«دین را زیاد سخت نگیرید.»
«با علما و دانشمندان با عمل ارتباط برقرار کنید.»
«انتقادپذیر باشید.»
«مکار و حیله گر نباشید.»
«حامی مستضعفان باشید.»
«اگر میدانید کسی به شما وام نمیدهد،از او تقاضا نکنید.»
«نیکوکار بمیرید.»
«خود را نماینده خدا در امر دین بدانید.»
«فحّاش و بذله گو نباشید.»
«بیشتر از طاقت خود عبادت نکنید.»
«رحم دل باشید.»
«با قرآن آشنا شوید.»
«تا میتوانید بدنبال حل گره مردم باشید.»
«گریه نکردن از سختی دل است.»
«سختی دل از گناه زیاد است.»
«گناه زیاد از آرزوهای زیاد است.»
«آرزوی زیاد از فراموشی مرگ است.»
«فراموشی مرگ از محبت به مال دنیاست.»
«محبت به مال دنیا سرآغاز همه خطاهاست»
از امام علی (ع)پرسیدند :
واجب و واجبتر چیست؟
نزدیک و نزدیکتر کدامند؟
عجیب و عجیبتر چیست؟
سخت و سخت تر چیست؟
فرمود :
واجب اطاعت از الله و واجبتر از آن ترک گناه است.
نزدیک قیامت و نزدیکتر از آن مرگ است.
عجیب دنیا وعجیبتر ازآن محبت دنیاست.
سخت قبر است وسخت تر از آن دست خالی رفتن به قبر است.