پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

این وبسایت توسط علی محمدمراغی وهمکاری سایر دوستان گروه ثامن جهت آموزش های عمومی وتخصصی وگفتگوهای جمعی تبادل نظرات و... برای علاقمندان راه اندازی شده است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

ما از قبیل محسن حججی کم نداریم.سیدعلی خامنه ای

ای غربیان بگوش وبه هوش:
حسین فهمیده را از کتاب های درسی حذف کردید غافل از آن که محسن حججی را درتاریخ ثبت کردیم.
کاری از علی محمد مراغی تقدیم به شهدا