پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

این وبسایت توسط علی محمدمراغی وهمکاری سایر دوستان گروه ثامن جهت آموزش های عمومی وتخصصی وگفتگوهای جمعی تبادل نظرات و... برای علاقمندان راه اندازی شده است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

درمان هایِ دردناک و مُسَکِن هایِ دردناکتر
بعضیها مومنانه درد هایشان را یک عمر کِش می دهند
برایِ فرار از دردهایشان به مُسَکِن هایِ دردناک پناه می برند مسکن هایی که بهایشان به مراتب از خودِ درد بیشتر است درد را باید یک بار چشید و بعد تمامش کرد. سوگواری را باید به غایتش لمس کرد. گریه و زاری کنید و فریاد بزنید و یک بار تمامش کنید.
اما به پناهگاه ها و مَفَر هایِ خطرناک پناه نبرید.
قرار نیست زندگیِ ما خالی از ناخوشی باشد.
درد را بچشید
و بعد از آن عبور کنید
اما از آن به اعتیاد پناه نبرید
اعتیادِ به مواد مخدر
اعتیادِ به الکل
به کار
به مظلومیت
به غمگین بودن
اینها همه شان خطرناکتر از خودِ درد کشیدن است.
از چاله یِ یک حادثه یا حتی یک تصمیمِ اشتباه به چاهِ روابطِ اشتباه تر و عادات ِمخرب پناه نبرید.
درد را بچشید و تمامش کنید. تا در شما تکامل پدیدار گردد در درد نمانید . دنبالِ مُسَکن های موقتی نباشید.
فرار گاهی دردناکتر است فرار قیمتش در دراز مدت بیشتر برایتان تمام می شود. فرار جوابگو نیست.
بایستید و درد را بچشید و یک بار برایِ همیشه تمامش کنیددرس بگیرید و از نو آغاز کنید.