پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

این وبسایت توسط علی محمدمراغی وهمکاری سایر دوستان گروه ثامن جهت آموزش های عمومی وتخصصی وگفتگوهای جمعی تبادل نظرات و... برای علاقمندان راه اندازی شده است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

پیدا کردن افراد موثر در دنیا کار سختی نیست.
کافی است خوب نگاه کنید و ببینید فرد، دنیا و حوادث اطرافش را چگونه ارزیابی می کند و در واقع نگاهش به دنیا و اطرافش چگونه است؟؟
آیا دنیا و حوادثش را وسیله ای برای رشد و شکوفایی می بیند؟
یا دایما در حال نفرین و ناله است و خودش را قربانی حوادث می یابد؟
آنان که دنیا را جایی برای درخشش و کمال یافته اند،
جایی برای آموختن و عشق ورزیدن،
و جایی برای بودن کنار بهترین ها ،
همانهایی هستند که دنیا را جای بهتری برای زیستن می کنند.
چون باور دارند که خودشان و نوع نگاه شان موثر ترین حادثه ی زندگی شان است.
و دنیا برای این انسان ها همواره مملو از عشق ، صلح ، درخشش و زیبایی است.
اینها کسانی هستند که هر اتفاقی را فرصتی برای رشد و بالیدن می یابند. و در هر حادثه ای درسی زیبا می آموزند.

کافی است نوع نگاه آدم ها را به دنیا مشاهده کنید و برخوردشان با حوادث را نظاره گر باشید
تا انسان واقعی درونشان را ببینید