پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

این وبسایت توسط علی محمدمراغی وهمکاری سایر دوستان گروه ثامن جهت آموزش های عمومی وتخصصی وگفتگوهای جمعی تبادل نظرات و... برای علاقمندان راه اندازی شده است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

زندگی را همچون یک آزمون بدانید.
 و به یاد بسپارید که تمام مردم اطراف شما برای رشد شما مفید هستند.
 مردی که صبح به شما فحش می دهد نیز به شما کمک می کند، او به شما فرصتی می بخشد.
اگربخواهی می توانی در درون خودت عشق بیابی. کسی که خشم خودش را به تو نشان می دهد، به تو کمک می کند،
 کسی که از تو انتقاد می کند به تو کمک می کند. کسی که روی سرت کثافت می پاشد به تو کمک می کند.
 کسی که بر سر راهت خار می گذارد نیز به تو کمک می کند، زیرا این نیز فرصتی است و آزمونی.
اگر قادر باشی به ورای این ها بروی،
به او احساس مدیون بودن خواهی کرد.
 چیزهایی را که قدیسان نمی توانند در این دنیا به شما آموزش دهند، دشمنان می توانند.
اگر هشیار باشی وهوشمندی آموختن داشته باشی، می توانی از هر سنگ سر راهت یک نردبام بسازی.
ولی مردمان جاهل حتی از سنگ های پرش نیز مانع می سازند و همانجا متوقف می شوند.
اگرهوشمند باشی آنوقت هر سنگی می تواند یک تخته ی پرش باشد.
اگر هشیار باشی، هر سنگی می تواند یک گام به جلو باشد.