پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

این وبسایت توسط علی محمدمراغی وهمکاری سایر دوستان گروه ثامن جهت آموزش های عمومی وتخصصی وگفتگوهای جمعی تبادل نظرات و... برای علاقمندان راه اندازی شده است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

ما دائم خود را با آنهایی که ثروتمند تر، باهوش تر ، روشن فکرتر، مهربان تر، مشهورتر و غیره و غیره هستند #مقایسه می کنیم.
 به طرز عجیبی " بیشتر" در زندگی های ما نقش مهمی را ایفا می کند. این اندازه گیری و قیاس خود با چیزی یا کسی  در تمام مدت یکی از علل اولیه ی تضاد هست.