پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

این وبسایت توسط علی محمدمراغی وهمکاری سایر دوستان گروه ثامن جهت آموزش های عمومی وتخصصی وگفتگوهای جمعی تبادل نظرات و... برای علاقمندان راه اندازی شده است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

وقتی کتابی را برای بار دهم میخونید و در اون نکته ی تازه ای میابید این کتاب نیست که عوض شده
بلکه شمایید که تغییر کرده اید سطح آگاهی شما به آنچه میخوانید و میبینید مربوط نیست بلکه به آنچه درک میکنید و در ظرف درونتان جای میگیرد ارتباط دارد
آگاهی در دنیا پراکنده است بسیاری از ما کاسه هایمان را پشت و رو گرفته ایم بسیاری ازما نگاه میکنیم ، اما درنمیابیم بسیاری از ما میشنویم اما به جان نیوش نمیکنیم دریافتن امری درونیست دیدن و داشتن درونیست در بیرون، همه چیز ثابت است تغییر
امری درونیست.