پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

این وبسایت توسط علی محمدمراغی وهمکاری سایر دوستان گروه ثامن جهت آموزش های عمومی وتخصصی وگفتگوهای جمعی تبادل نظرات و... برای علاقمندان راه اندازی شده است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

زن بودن عجیب است

زن بودنپیچیده است

از سویی مرکز عشق و محبت لطفت است و از سوی دیگر پشتوانه ای و آغوشی امن و تکیه گاهی محکم از سویی باید نرم و نازک باشد و از سویی دیگر مقاوم و پایدار

هم بار و سنگینی تمام اعضای خانواده روی دوشش هست و هم مامن امن دلخوریها و دردِ دل هاست در بیرون خانه . قسمتی از بدنه ی یک کسب و کار ، یک مدیر ، یک مهندس،یک کارمند ،یک پزشکو در خانه یک همسر یک مادر و یک هم دم زن بودن کارِ پیچیده ایست جمع نقیض ها و ضد ها را باید با هارمونی و زیبایی در خودش بپرورد یک زن زن زیباست و بی نظیر برای همین زیبایی بی بدیل و پیچیده و زیبایش و زنی که بتواند زنانگی اش را به تمامی بِزییَد بی شک یک هنرمندِ تمام عیار است زیبایی چنین روزی  به تمام زنانِ سرزمینم و به تمام مردانی که از زنی تاثیر گرفته اند و زندگی آموخته اند.