پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

این وبسایت توسط علی محمدمراغی وهمکاری سایر دوستان گروه ثامن جهت آموزش های عمومی وتخصصی وگفتگوهای جمعی تبادل نظرات و... برای علاقمندان راه اندازی شده است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

آدمها خیلی دیر میفهمند چه خاکی بر سرشان شده،
و این تاخیر در درکِ ،درست از نادرست و تفکیکِ درختِ سیب از پرتقال همان اشتباهیست که آدم را به زمین آورد. به رسم جَدِمان سیب خوردیم و گندم چیدیم به رسم جَدِمان پیش از آنکه بدانیم چه خورده ایم... و پیش از آنکه قورتش بدهیم محکم به زمین میخوریم. به رسمِ پدرانمان تاخیر میکنیم در استفاده از فرصت های عمرمان  تاخیر میکنیم برای آموختن برای دانستن ،برای کسب یک مهارت تازه در زندگیمان
تاخیر میکنیم برای دوست داشتن  برای جلب اعتمادِ کسانی که دوستشان میداریم و دوستمان میدارند
تاخیر داریم برای گفتنِ دوستت میدارم،
تاخیر میکنیم برای صداقت ورزیدن و گفتنِ واقعیات،
تاخیر میکنیم برای رشد کردن ، برای تبدیل شدن به انسان تازه ای که حتما احساس شادمانی بیشتری دارد.
علوم مسلم و واضحی که برای زیستن لازم است را ، تاخیر میکنیم برای یاد گرفتنشان. و زمین و زمان را مقصر کوبیده شدنمان به خاک میدانیم. تاخیر میکنیم برایِ رفتن
برایِ ماندن
برایِ بودن
و برای تمام کردن و کامل شدن با خودمان. این چه رسمی بود دیگرکه پدرمان ،آدم برایمان به ارث گذاشت؟
تبعید شدن به خاک کافی نبود؟
این همه تاخیر در فهمیدن چه بلایی بود که بر سرمان آمد؟