پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

امیدوارم در این وبسایت لحظه های خوب و خوشی را برای شما آرزو دارم

پایگاه مرکزی آموزش رسانه ای ثامن

این وبسایت توسط علی محمدمراغی وهمکاری سایر دوستان گروه ثامن جهت آموزش های عمومی وتخصصی وگفتگوهای جمعی تبادل نظرات و... برای علاقمندان راه اندازی شده است.

دنبال کنندگان ۲ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
نویسندگان

 انسان‌های دارای اعتماد به ‌نفس بالا چگونه رفتار می کنند؟

 از "مسئولیت" فرار نمی‌کنند. برای نمونه زمانی که با تاخیر به سرکار می‌رسند، ترافیک را بهانه نمی‌کنند.

از انجام "کارهای ترسناک" خودداری نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند ترس زندگی‌‌شان را دربرگیرد و مانع "تجربه" کردن امور جدید توسط آن‌ها شود که این امر باعث تقویت و پیشرفت شخصیت آن‌ها خواهد شد.

همواره در "راحتی و رفاه" بسر نمی‌برند. زیرا می‌دانند ماندن در این وضعیت باعث ناکامی در رسیدن به آرزوهایشان خواهد شد و در صورتی که بخواهند موفق شوند باید راحت طلبی را کنار بگذارند.

هرگز هیچ‌کدام از کارهایشان را به "زمان مناسب"، "شرایط مناسب"، "هفته بعد"، هر زمان که "وقت کافی وجود داشت" موکول نمی‌کنند. بلکه بر انجام اقدامات لازم در زمان مناسب تاکید دارند. 

تلاش نمی‌کنند بر دیگران "سلطه" یابند و به واکنش‌های منفی توجه نمی‌کنند. 

درباره مردم "قضاوت و پیش‌داوری" نمی‌کنند. زیرا آن‌ها با خودشان به حدی مهربان هستند که نیازی به این ندارند که برای احساس برتر بودن در غیاب اطرافیانشان به آن‌ها توهین کنند.

خودشان را با هیچ‌کس "مقایسه" نمی‌کنند و هرگز با هیچ کسی جز خودشان در گذشته رقابت نمی‌کنند.